Meditatie deel 1

 

20 mei 2023 

Meditatie van Heinz Grill 

 

 

 

 

Meditatie met een object

 

 

 

 

 

 

 

 

De meditatie met een object brengt de mediterende dichter bij het object, dat hij in de observatie en toenemende verdieping onderzoekt. Hij beleeft zichzelf als een mentaal actieve waarnemer tegenover het object. 

In een meditatie zonder object – zoals de Nirguna-methode nastreeft – richt de beoefenaar zijn opmerkzaamheid op een universum, op een begrip zoals onsterfelijkheid of wendt zich in het algemeen tot een geest. Dikwijls zoekt hij een volledig leeg-worden van alle eigen denk- en gevoelsactiviteiten en wil hij met zijn zijnstoestand, die hij als iets hoger aanneemt, versmelten. De problematiek van deze meditatie is dat de beoefenaar een oneindig grote subjectieve waarneming op de objectloze en toch schijnbaar andere werkelijkheid kan projecteren. De vraag, wie subject is en wie object, schijnt in de vormen van de Nirguna-meditatie buitengewoon kritisch. 

Voor de Saguna-meditatie [de meditatie met object] kiest de mediterende zeer zorgvuldig zijn aanschouwingsobject en onderscheidt dit van al zijn subjectieve gevoelens. De duidelijke indeling in de zin van een dualiteit geeft de mediterende een eerste ordening en versterkt de mogelijkheid tot de objectieve waarneming. De oneindigheid laat zich enkel abstract denken, ze kan echter niet concreet begrepen worden en daarom kan de mediterende zich in de zin van de indeling tussen subjectieve vormen en objectieve objecten niet voldoende stabiliseren. Daarom dient ieder aanschouwingsobject zorgvuldig gekozen te worden. 

Als volgend meditatie-object neemt men heel eenvoudig een olijfboom. Deze olijfboom zou zeer duidelijk in zijn vorm en vormgeving voor het zintuiglijke oog moeten verschijnen. Er is nog geen vraagstelling over de olijfboom. De eerste stap in de concentratie gebeurt in de verrichting, de uiterlijke werkelijkheid, dit wil zeggen de waarneembare gestalte van de boom, zo intensief te bevatten, dat deze beschreven kan worden, eventueel kunstzinnig uitgebeeld kan worden en een levendig beeld oplevert. 

Men kiest steeds opnieuw hetzelfde beeld van de olijfboom en beleeft hoe deze in zijn duidelijke vorm in gedachten voor de ogen verschijnt. Projecties mogen dit proces van de observatie en heldere bewuste waarneming niet storen. Wanneer men deze eenvoudige waarnemingsmeditatie meerdere dagen uitvoert, ontstaat tot de olijfboom een toenemende relatie met fijne gewaarwordingen in de ziel. Alhoewel een hogere onderzoekende activiteit, zoals bijvoorbeeld het metafysisch inzichtsonderzoek naar het wezen van de olijfboom, in de vraagstelling nog ontbreekt, bevindt de beoefenaar zich voor een bepaalde tijd niet meer in zijn eigen emotionele stemmingen, maar hij richt zich doelgericht tot een concreet te begrijpen object. Hij leert waarnemingsprocessen door herhaling te verdiepen. Deze basis heeft iedere mediterende nodig, namelijk dat hij zich van zijn subjectieve persoonlijke gevoelens bevrijdt en een voldoende objectieve werkelijkheid leert beschrijven. 

De stappen, die hierop dan aansluiten voor een verder metafysisch inzicht, worden in de volgende

meditatiebrief beschreven.             (Meditation 191  H. Grill)

 

Vragen die ons verder kunnen helpen;

- Wat houdt meditatie zonder object in en wat  is de werking ervan?

- Beschrijf de werking  van meditatie met  een object?

- Wat is de eerste stap van de meditatie?

- Wat gebeurt er met de eigen emoties, stemmingen tijdens deze eerste stap? 

Zie voor deze laatste vraag  ook denken, voelen en willen 

Noot: Indien men geen olijfboom in de omgeving aantreft, kan men evengoed met een duidelijke afbeelding of foto werken. 

 

Naar meditatie: inleiding

Naar meditatie deel 2