Meditatie deel 2

 

27 Mei 2023

Meditatie van Heinz Grill

 

 

De innerlijke gewaarwording

 

 

 

 

 

 

Door de meditatie op de olijfboom beleeft de mediterende, hoe deze voor hem tot een beeld wordt en hoe hij met een toenemende toenadering zijn relatiesfeer uitbreidt.  Het object  komt dichterbij en toch blijft het als concentratie-object waarneembaar. De uiterlijke verschijning van de olijfboom vervult de zintuiglijke sfeer. De gevoelens en intellectuele gedachten, die tot nu toe onrustig in het gemoed van de waarnemer ronddwaalden, kunnen door de beschouwing en reflectie van de olijfboom tot rust komen.

Een eerste werking van de meditatie met een object is de innerlijke rust met een gelijktijdige   losmaking van  de tot nu toe aanwezige   persoonlijke emoties en activiteiten.  De bewust opgenomen relatie tot een waar te nemen voorwerp vormt een eerste bewustzijnsordening. 

De olijfboom bezit een wezen. Dit is onzichtbaar en toch direct met de uiterlijke verschijning verbonden. Wie nu dit wezen wil  achterhalen  moet van zichzelf en zijn tot nu toe aanwezige emoties en wensen wegkomen en een geordende, tot verdieping neigende relatie tot zijn doelobject,  opnemen.

Zowel de olijf als de olijfboom dragen een zeer aangename en grote levenskracht in hun wezen. Wie bijvoorbeeld door een olijfboomgaard gaat, bemerkt een  zachte versterking met een aangenaam opgenomen zijn van de gevoelens voor het lichaam en voor het gewaarworden van de aarde. Hij voelt zich als beschermd, door zilverig zacht licht omweven en de adem wordt heel natuurlijk rustiger.

Hoe meer de mediterende  er in slaagt  op een geordend en duidelijk  niveau tot een relatie tot zijn gekozen object te  komen, des te dichter  komt  hij bij  het wezen of de innerlijke gewaarwordingen, die het object  geheimzinnig in zich verbergt. 

In deze zin kunnen de eerste stappen van de meditatie op een geordende manier opgebouwd worden. Men  beschouwt  het object en stelt dan de vraag naar de innerlijke betekenis, die  onzichtbaar  in  het verschijningsbeeld   leeft. 

De olijfboom schenkt levenskrachten en neemt de mens als het ware beschermend op .

Met deze nu reeds toegelichte meditatie-inhoud verkrijgt de mediterende een ruimere relatie tot de olijfboom. Hij blijft echter  nog steeds   toeschouwer want hij wil , dat het beschouwingsobject  zich voldoende door zichzelf uitspreekt. 

Elke  meditatie heeft steeds een losmaking nodig van de eigen wensen, intellectuele spontane ingevingen, tot nu toe aanwezige ervaringen, sympathieën en antipathieën, emoties en ten slotte van het lichaam. Het object, waarop de beoefenaar concentratie aanwendt, moet helemaal  centraal staan, zodat het zich zowel in zijn uiterlijk als innerlijk wezen verkondigt.     ( meditation 192 H. Grill)

 

Vragen die ons verder kunnen helpen:

Wat is het belang van het voorstellen van de olijfboom, van het scheppen van een beeld? 

Wat zorgt er voor  dat onze persoonlijke emoties wijken?

Wat is er nodig om tot gewaarwordingen te komen?

Bemerk je  enigzins het verschil tussen gewaarwordingen en persoonlijke gevoelens?

Komen de gewaarwordingen ook uit onszelf zoals de emoties ? 

 

Naar meditatie deel 3