Het denken, voelen en de wil

Dit zijn de drie bewustzijnskrachten of de instrumenten

waardoor we  met ons bewustzijn actief kunnen  zijn. 

De wil

Hoe is het nu met onze wil gesteld?

Vaak wordt de wil a.h.w. gegijzeld door onze gemoedsgesteldheid, emoties en  persoonlijke verlangens.

Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in uitstelgedrag. 

Er is het  gekende gezegde "kiezen is verliezen" uit angst iets te verliezen, de controle te verliezen, stelt men beslissingen uit. Dit steeds wegduwen van een beslissing vreet energie. Dit kan je gemakkelijk vaststellen als je vergelijkt met de indruk, die daarentegen ontstaat na een genomen beslissing; je hebt meestal terug energie voor twee.

Kiezen of beslissen geeft dus nieuwe energie en werkt versterkend op de wil.  Als blijkt dat de beslissing niet echt de juiste is, dan heb je toch iets gewonnen; je hebt bijgeleerd of een nieuw inzicht gekregen. 

Zolang  je de beslissing uitstelt is de wil niet echt vrij beschikbaar om bijvoorbeeld in te zetten voor het nastreven van een bepaald doel.

Fixatie

De wil kan ook door bepaalde  gedachten, door prestatiedrang , intellectuele eisen in een fixatie geraken. Vb je ontmoet iemand met een bepaalde opvatting. Hij wil jou overtuigen van zijn idee. Hoe werkt dit op jou? Naargelang je temperament, gemoedsgesteldheid op dit moment, zul je de discussie aangaan of zul je je terugtrekken. Je wordt gewaar dat je onvoldoende wordt vrij gelaten in jouw opvatting.  De ander ziet jou onvoldoende want hij is in de ban van zijn gefixeerd idee en daardoor is hij eigenlijk in een zekere mate  de sturing over zichzelf kwijt. Zijn wil is niet meer vrij beschikbaar om even zijn idee met rust te laten en  bijvorbeeld eerst te informeren hoe de ander er  over denkt. De gegijzelde wil is niet meer beschikbaar voor een eerste waarneming.

Het potentieel van de wil.

De wil zou vrij beschikbaar moeten zijn voor het nastreven en realiseren van onze doelen, die ten goede komen aan onze medemensen, de omgeving, de natuur, de kosmos...... 

Waarom zijn doelen zo belangrijk?

Wanneer je je richt op je doel ga je een stuk weg van de eigen zorgen, emoties, verlangens. Zoals reeds vermeld zijn deze eerder subjectieve krachten vaak een belemmering voor een objectieve waarneming. Daardoor bemerken we onvoldoende onze medemens en de omgeving en wordt  de communicatie vaak verstoord.  

Wanneer je  daarentegen vrijer wordt van de eigen gevoelens, verlangens en gedachtepatronen ben je in je  bewustzijn ook vrijer om de andere en zijn noden waar te nemen. Je vermogen om in relatie te treden met anderen, de natuur, de kosmos wordt groter.

Verder ontwikkel je een zekere innerlijke kracht, uithoudingsvermogen wanneer je een bepaald doel nastreeft. Alsook een bepaalde stabiliteit, ook in moeilijke of onverwachte omstandigheden.

Hoe kunnen we de wil vrijer en meer beschikbaar maken voor het nastreven van de doelen?

We weten allemaal dat het veel gemakkelijker is een gekende activiteit vol te houden dan het  beginnen met een nieuwe, ongekende activiteit of gewoonte. Het vraagt een  grotere wilsinzet. Louter vanuit de wil alleen lukt het niet altijd of vaak ook helemaal niet . ( vb afleren van ongezonde gewoontes zoals  veel snoepen , roken enz) 

We hebben niet alleen een doel nodig dat we op intellectuele manier neerschrijven of verwoorden. Dit doel  zou heel levendig en gedetailleerd beschreven moeten worden. 

voor voorbeelden zie: Het vrije mensbeeld, de driegeleding.