Een nieuwe cultuur

Een blik op onze huidige maatschappij 

Tegenwoordig leven we  in het Westen in een zogenaamde welvaartmaatschappij. 

Maar hoe zit het met het welzijn? Door  toenemende mechanisering, automatisering, digitalisering geraakt de mens vervreemd van de anderen, van de natuur en van zichzelf. Een al dan niet opgemerkt gevoel van innerlijke leegte drijft ons vaak naar o.a. compensatiegedrag zoals meer consumptie, winstbejag, materialisme...

Wanneer we alleen uitgaan van het idee dat de mens enkel bestaat uit lichaam en psyche, stoten we op de grenzen van dit mensbeeld. Dan zoeken we een oplossing voor het gevoel van leegte op materieel gebied en proberen we de leegte te vullen met bijvoorbeeld shopppen of het opzoeken van kicks. Dit geeft even een bevrediging maar in het diepste innerlijke blijft het leegtegevoel al dan niet opgemerkt bestaan. 

Deze "oplossingen" geven dus meestal  geen blijvende voldoening. 

"Wat is de zin of het doel van je leven?" is een vraag die voor velen  moeilijk of niet te beantwoorden valt. 

We kunnen ook gewaarworden dat we steeds moeilijker verbinding vinden in gesprekken. Eenzaamheid, depressie, burn-out, angststoornissen enz nemen toe. 

Niet iedereen neemt deel aan deze welvaartmaatschappij. Hoevelen leven er  "aan de rand" van deze maatschappij?

Willen we op deze manier verder?

Leven we nu het leven ten volle of is het vaak eerder "overleven" of " standhouden? " Welke wereld willen we nalaten voor onze kinderen, kleinkinderen en al diegenen, die na ons komen? Eigenlijk, in het diepste van ons hart, willen we een diepere verbinding met elkaar. We willen zinvolle dingen doen. Ergens weten we wel dat een diepere bevrediging  ontstaat wanneer we (bijvoorbeeld) iets doen dat iedereen ten goede komt. 

Dit willen we omdat er in iedere mens een diepere ontwikkelingswens verborgen ligt, die ons toegang geeft tot een groot creatief of scheppend potentieel. Dit is, naast het fysieke en  psychische,  het onsterfelijke, creatieve  en geestelijke deel van de mens. Wanneer we dit kunnen inzetten kan dit  tot nieuwe perspectieven en een diepere  voldoening en vreugde leiden.. 

De geschiedenis leert ons dat rebelleren tegen bestaande systemen alleen meestal niet de oplossing is. Een kant en klare oplossing ligt niet voor de hand . We  kunnen wel een proces in gang zetten. Want we zijn echt niet zo machteloos als we denken. Precies omdat we dit scheppend potentieel bezitten. 

Hoe kunnen we onszelf inzetten voor een nieuw te ontwikkelen cultuur?

Dit scheppend potentieel wacht er a.h.w. op om zich  in de wereld uit te drukken. Dit zien we bij een kunstwerk , een ambachtelijk gemaakt meubel enz . Maar het kan nog op een ander niveau ontwikkeld worden.    

De coronacrisis, de klimaatcrisis en een groot aantal problemen en noden kunnen we ook zien als een oproep tot de mens om dit scheppend potentieel in te zetten als nieuwe manier van omgaan met deze noden en zo aan te zetten tot een nieuwe cultuur.

Dit ecologisch, esthetisch en spiritueel project ( in Italië ) werd gerealiseerd als ontmoetings- en opleidingscentrum. Aan de hand van bepaalde  gedachten werden zowel het gebouw als de tuin vorm gegeven. Dit centrum is als een krachtbron, die inspirerend kan werken. Elk individu kan er in een vrije samenwerking met anderen idealen voor de ganse nieuwe menselijke cultuur denken en voorstellen en deze idealen elk in de eigen omgeving, in de praktijk leren omzetten. 

Maar ook in België zijn er opleidingscentra  waar je kan leren hoe je zelf inspirerende gedachten kunt omzetten in je dagdagelijkse sociale leven. Deze centra of scholen doen dit aan de hand van bv. yoga, voeding, kunst......Heb je interesse, zie Links of stuur ons een mailtje voor een school dicht bij huis.