Het denken, voelen en de wil

Dit zijn de drie bewustzijnskrachten of de instrumenten

waardoor we  met ons bewustzijn actief kunnen  zijn. 

Het voelen 

Emoties, gevoelens, passie, sentimentaliteit zijn ons allen bekend en  worden tegenwoordig eerder hoog geschat. Ze lijken in de relaties een grote rol te spelen. We streven bijvoorbeeld meer verbinding na in onze relaties aan de hand van het delen van onze gevoelens. De vraag is of we de indruk hebben dat dit volstaat om tot in de diepte meer verbinding te vinden. Gevoelens zijn namelijk ook hoogst persoonlijk en eerder subjectief gekleurd. Zo kunnen we ons afvragen of we de  andere zien zoals hij is of zoals we hem  bekijken door de bril van  onze gevoelens.

De gewaarwording daarentegen is een nieuw begrip  voor ons. We kunnen een objectieve indruk of gewaarwording ontwikkelen op basis  van een degelijke waarneming. Dit kunnen we leren. We staan aan het begin van een ontdekkingstocht naar de gewaarwording en haar verbindende en opbouwende mogelijkheden voor de mentale en fysieke gezondheid, de relaties.....Om tot een eerste inzicht te komen over het onderscheid tussen emoties en gewaarwordingen volgt nu een beschrijving van beiden.

Wat is het onderscheid tussen emotie en gewaarwording?

Emoties komen vanzelf , ofwel vanuit ons innerlijke omhoog of ze komen van buitenaf, van andere mensen. (bijvoorbeeld: de partner komt slechtgezind thuis en steekt ons a.h.w. aan) Je hoeft er geen moeite voor te doen en het bepaalt ons gemoed in alle gradaties. 

Dat veel emoties spontaan opwellen is gemakkelijk zichtbaar bij de emotie van de woede. Bijvoorbeeld iemand beledigt jou. Als reactie daarop voel je gevoelens van ergernis, kwaadheid omhoog komen . Deze kunnen je  in zekere mate of zelfs helemaal  overmeesteren zodat je je zelf dingen hoort roepen, die je eigenlijk helemaal niet wil roepen. Je bent de sturing over jezelf kwijt. Gevoelens of emoties brengen het bewustzijn vaak een stuk te ver uit het lichaam (vb buiten zichzelf van woede zijn ) en dit vermindert de stabiliteit. Na een woede-uitbarsting ben je vaak moe, je energie kwijt en meestal is er niet echt een gevoel van openheid, verbinding met de andere maar eerder een gevoel van scheiding. 

Het is eenvoudig vast te stellen dat bij een woede-uitbarsting je helemaal overspoeld wordt door de emotie. Daardoor kan je niet meer helder denken . Gevoelens kunnen het denken in zeer sterke mate beïnvloeden. Ook de wil wordt hier door de emotie a.h.w. gegijzeld want je wil die lelijke woorden niet roepen maar je doet het toch. De wil kan niet meer ingezet worden.  Op dit moment  vormen het denken, voelen en de wil één kluwen.

Bij een gewaarwording wordt een eigen bewustzijnsactiviteit gevraagd. De gewaarwording is niet te verwisselen met een intuïtief gevoel, buikgevoel  of een voorgevoel. Het heeft eigenlijk niets te maken met de ons bekende gevoelens. De gevoelens of emoties hangen nauw samen met het lichaam en de psyche. De gewaarwording daarentegen wordt actief ontwikkeld op bewustzijnsniveau zodat er een objectieve indruk kan ontstaan. Gewaarwordingen bewerken een betere, evenwichtigere verbinding tussen bewustzijn en lichaam. 

Laten we het verduidelijken met een voorbeeld: Je hebt een gesprek met iemand en je hebt het gevoel dat het  op het eerst zicht een interessant gesprek is.   

Hoe kom je nu tot die objectieve indruk? Je kan je na het gesprek  terug voorstellen hoe het gesprek verliep. Je kan  je afvragen welke werking heeft dit gesprek op mij? Kon ik mijn mening vrij uiten, heb ik de indruk dat ik aanvaard werd zoals ik ben? Of wilde de andere mij overtuigen? In dit geval kan je vaak een indruk of gewaarwording van engte ervaren. Als de ander jouw mening respecteerde kan  je de indruk of gewaarwording van ruimte krijgen.

Voor het praktische aspect zie blog.