De driegeleding

Wat houdt dit begrip in ?

Dit begrip wordt gebruikt in de antroposofie en de nieuwe yogawil  (zie literatuur). Er zijn drie bewustzijnskrachten; Het denken, voelen en de wil (* 1). Het denken staat in verbinding met het hoofd ( zenuwstelsel en de zintuigen). Het voelen hangt nauw samen met het hartsmidden. De wil is nauw verbonden met de stofwisseling  ( de spijsvertering in de buik) Zoals reeds vermeld bij, aanzet tot het nieuwe waarnemen, vormen  de drie bewustzijnskrachten gewoonlijk één kluwen. 

Nemen we bijvoorbeeld een gedachte zoals " Ik zie dat  dit bergpad zeer steil is en de keien glad zijn door de regen" Bij sommigen brengt deze gedachte direct  het gevoel naar boven van een zekere  angst om te vallen. 

De angst komt omhoog en verhindert dat we het overzicht over de situatie behouden. De schouders en nek  spannen zich  op . Bovendien vindt de angst ook zijn weg naar de wil. En dus beginnen de benen ( die zich vanuit de wil normaal stevig en zeker  kunnen bewegen ) te bibberen of slap te worden

Hoe kan de  "driegeleding"  hier en in andere situaties (* 2) hulp bieden?  

Eerst stel je je voor dat je benen stabiel en zeker op de grond staan. Vanuit die stabiliteit kan nu de romp en dan vooral de borstkas in een natuurlijke oprichting komen. Daardoor kunnen schouders en nek zich meer ontspannen en kan het hoofd opgericht worden. Er ontstaat meer overzicht in het hoofd over de situatie.

Nadat je dit beeld heel grondig hebt voorgesteld begin je aan de afdaling. Doordat je terug overzicht hebt kan je de bodem terug  duidelijk waarnemen . Je beslist waar je de voeten neerzet en neemt het contact met de bodem goed waar. Er ontstaat terug vertrouwen in je mogelijkheden.

Je bemerkt ook het volgende; Hoe meer de benen stabiliteit verkrijgen, hoe beter je de rug kan oprichten en het hoofd, nek en schouders kan ontspannen. Het hartsmidden wordt wat vrijer door het oprichten van de middenromp en kan terug zijn evenwichtsbrengende functie  ( tussen het denken en willen)  uitoefenen. Je kan uiteindelijk de samenhang tussen de drie wezensdelen bemerken 

Er ontstaat dus een ordening op fysiek gebied maar ook op de respectievelijke bewustzijnskrachten. Het denken kan terug ingezet worden om het beeld van de driegeleding voor te stellen . Op het gebied van het voelen wijkt de emotie van angst terug en kunnen we een eerste indruk van bijvoorbeeld het contact van de voeten met de aarde ontwikkelen.

De wil tenslotte wordt niet langer  verlamd door de angst en wordt dus terug beschikbaar om de voorstelling voldoende lang en krachtig te denken.

Door de voorstelling van de driegeleding ontstaat er terug een ordening en differentiëring van de het denken, voelen en willen .

De driegeleding komt ook goed tot uitdrukking in bijvoorbeeld

de yoga-asana van de driehoek. 

Deze asana kan eventueel ook voorgesteld worden als hulp bij het voorstellen van de driegeleding.

De benen en het bekken vormen de stabiele stand, de  dynamische beweging gebeurt vanuit de middenromp. Schouders, nek, hoofd en armen blijven ontspannen.

Natuurlijk zal het voorstellen van de driegeleding  vlotter lukken wanneer we het  al regelmatig geoefend hebben.

*1 In de geesteswetenschap wordt de driegeleding verder ook begrepen als een indeling van de mens in lichaam, ziel ( of bewustzijn ) en geest.

*2 Andere situaties zoals piekeren, shock na bijvoorbeeld een verkeersongeval, depressieve neigingen, nervositeit, enz.