Een nieuwe vrije cultuur

Wat verstaan we nu onder het begrip vrijheid?

Vrijheid wordt meestal begrepen als "doen wat je wil, vrij kunnen kiezen, zo weinig mogelijk wetten en regels moeten naleven". Het betekent ook voor ieder mens iets anders. Deze opvatting van vrijheid omschrijft meer een vrijheid op het uiterlijke, fysieke, psychologische en materiële niveau.

Wanneer we het begrip wat ruimer bekijken komen we bij de "innerlijke vrijheid".

Wie wil er niet vrijer worden van allerlei zorgen, angsten, gedachtepatronen, fixaties? Wie wil er niet onafhankelijker worden van de mening van de anderen, de sociale druk enz..

Al deze innerlijke en uiterlijke beïnvloedingen ervaren we vaak als remmend op onze persoonlijkheid. Tegelijkertijd kunnen we ze ook zien als uitdagingen om als mens vrijer te worden op een dieper niveau.

We hebben al ervaren dat enkel de wil en het voornemen "ons niets meer aan te trekken van de ander of van een situatie" onvoldoende helpt. Ook het met dwang onderdrukken van bepaalde oude gewoontes houden we meestal niet lang vol. We hebben iets nodig om onze aandacht op te richten zodat we een stuk wegkomen van de problemen, oude situaties, onszelf.

Deze innerlijke vrijheid of vrijheid op bewustzijnsvlak is een ontwikkelingsweg en vraagt dus tijd en oefening. Deze vrijheid komt niet alleen het individu ten goede maar ook de medemens. Pas als je zelf innerlijk vrijer wordt kan je de andere meer vrij laten. 

Als groot voorbeeld is er Mandela. Hij was in de gevangenis niet vrij op fysiek gebied maar wel innerlijk, op bewustzijnsgebied.  Daardoor kon hij met de medegevangenen en de cipiers een relatie opbouwen. Voor een aantal mensen werkte hij inspirerend......

Dan bestaat er ook nog een vrijheid op een dieper niveau

Ieder mens bezit in zijn diepste innerlijke, in zijn ziel of bewustzijn een wens naar ontwikkeling. Eigenlijk wil hij een mens worden die volledig vrij en onafhankelijk is. We worden vrijer als we het  hoger ideaal of doel iedere dag opnieuw nastreven en het uiteindelijke in de praktijk leren omzetten. Dit hoger ideaal gaat uit van een universele, concrete gedachte. 

De wens naar ontwikkeling hangt nauw samen met ons innerlijk potentieel. De mens bezit namelijk behalve  een lichaam en een bewustzijn ook een diepere, onsterfelijke kern. Het geestelijk Ik, dat eigenlijk het individuele deel is van een grotere geestelijke dimensie. ( In het oosten wordt dit geestelijk ik  het hogere Zelf genoemd).

Deze geestelijke vonk moeten we eerst terug ontdekken. ( Het bewustzijn is in de westerse wereld tegenwoordig overwegend  naar de materie gericht.)

Dit hogere Ik kunnen we ontwikkelen aan de hand van een vormgevend, scheppend denken. Daartoe is ook een verder ontwikkeling van ons denken, voelen en willen noodzakelijk, zodat deze drie bewustzijnskrachten meer en meer door ons geestelijk Ik gestuurd kunnen worden.

Hoe meer die sturing door het Ik ontstaat hoe vrijer we worden van zowel uiterlijke als innerlijke afhenkelijkheden en  beïnvloedende factoren. Op lichamelijk-, psychologisch -en bewustzijnsvlak kunnen we enkel een  gedeeltelijke vrijheid bekomen . Totale vrijheid is echter enkel op het geestelijk niveau mogelijk.