Een nieuwe cultuur - inleiding

 

 

 

Vzw "Ik-kracht ontwikkelen" heeft als doel met deze website een beeld te schetsen van een nieuw te ontwikkelen cultuur waarin de aandacht gericht is  op verschillende aspecten namelijk;

 

vrede, ecologie, esthetiek, moraliteit en vrijheid

 

Wens je meer inzicht te krijgen in wat deze nieuwe cultuur precies betekent, klik dan op bovenstaande en onderstaande begrippen.

Opdat deze nieuwe cultuur kan ontstaan zijn er eerst ideeën of gedachten nodig. Deze moeten dan voldoende gedacht en voorgesteld worden met de bedoeling dat deze gedachten in de verschillende levensgebieden kunnen omgezet worden..... zie daartoe de blog. Dit omzetten van deze ideeën  vraagt niet alleen een bepaalde bewustzijnsontwikkeling (*) in het denken, voelen en de wil  maar ook een versterking  van de Ik-krachtTezelfdertijd ontstaan er net door het voorstellen van deze nieuwe cultuur, niet alleen nieuwe levenskrachten voor de medemens, de ruime omgeving  maar ook voor onszelf. Daarenboven werkt deze ontwikkelingsweg ook opbouwend op de ik-kracht.

 

(*) een bewustzijnsontwikkeling gebeurt o.a. door bewustzijnsoefeningen die we in de workshops aanbieden.