School voor bewustzijnsontwikkeling en meditatie

 

 

Vertrekpunt is het idee dat elk individu een innerlijk, scheppend  potentieel heeft dat kan ontdekt en ontwikkeld worden. Dit niet enkel voor het eigen welzijn maar ook voor de medemens, de natuur, de ganse cultuur,....

 

 

 

Dit potentieel ontdekken en ontwikkelen vraagt een bewustzijnsontwikkeling. De basis voor een degelijke bewustzijnsontwikkeling is het scholen van de drie bewustzijnskrachten; het denken, het voelen en de wil tot objectieve, van elkaar gedifferentieerde bewustzijnsinstrumenten. Daartoe dienen de bewustzijnsoefeningen. Pas daarna kan men met de meditatie beginnen. 

Om de meditatie concreet te houden wordt er altijd met een object geoefend. Zo vermijden we om in de eigen innerlijke wereld van psychische energieën verstrikt te geraken. In het hoofd blijven we helder en behouden we het overzicht. 

Meditatie is een belangrijk instrument voor  een concrete spiritualiteit. En daar is  tegenwoordig een grote nood aan. Veel mensen bemerken dat de innerlijke leegte niet eenvoudigweg kan opgevuld of gecompenseerd worden met materiële zaken.

Verder leven we ook in onzekere tijden. We kunnen bemerken dat dit op ons werkt. Hoe gaan we er mee om? Hoe ontwikkelen we een zekere innerljke kracht  op een dieper niveau dan het ego of het  psychologische niveau? 

Mensen  gaan op zoek en ontdekken een zeer groot aanbod aan cursussen in meditatie. 

Met onze school willen we een heel concrete opleiding aanbieden, die versterkend werkt op de persoonlijkheid, het denken verheldert, meer sturing over het eigen  leven biedt en de wil vrijer en  beschikbaar maakt voor het nastreven van de doelen. Algemeen  werkt deze bewustzijnsscholing   eveneens versterkend op de mentale en fysieke gezondheid.