Een nieuwe esthetische cultuur

Hoe ervaren we "esthetiek"  in de huidige tijd?

Tegenwoordig zegt men dat iets esthetisch is wanneer het de zintuigen aanspreekt,  wanneer iets mooi, bekoorlijk, aantrekkelijk is. Wat de ene mooi vindt, vindt een ander soms minder mooi of zelfs lelijk....
De tijdsgeest bepaalt ook mee wat men mooi vindt vb. mode, kunststromingen.
Het lijkt hier dus meestal te gaan om eerder subjectieve of persoonlijke indrukken, interpretaties.

De waardering van een kunstwerk bijv. gebeurt bijna overwegend vanuit het eigen referentiekader en de gangbare opinies  maar ook de kunstenaar zet meestal aan vanuit zijn eigen gevoelens, verlangens en  persoonlijke gedachten om iets te creëren dat zijn innerlijke wereld uitdrukt.

Het begrip "esthetisch "(*) kan  echter nog ruimer gezien worden.

Bijvoorbeeld: een architect kan een vergaderruimte ontwerpen met als doel dat deze ruimte niet alleen functioneel is maar ook een positieve werking kan uitoefenen op het bewustzijn en het innerlijk scheppend potentieel van de mensen, die er bijeenkomen. Hij werkt bijvoorbeeld met bogen en driehoekige vormen. Hij maakt een degelijke voorstelling van hoe deze vormen nu een verruimend effect kunnen hebben op het bewustzijn van de mens.

Wanneer je  deze vormen  namelijk waarneemt kan er een indruk van ruimte of wijdte ontstaan en dit werkt dan weer zo op het bewustzijn dat men gemakkelijker zelf klare gedachten kan vormen. Je  krijgt meer sturing over jezelf, kan objectiever jouw mening naar voor brengen en terzelfder tijd de andere mening respecteren. Je kan de ander meer vrij laten. Zo komt er ook meer verbinding  met de medemens en kan men goed samenwerken aan een thema. Na de vergadering is men nog fris en vol nieuw energie.

(*) De diepere betekenis of waarde van het scheppen van esthetische vormen ligt er o.a. in een opbouwende werking op de medemens teweeg te brengen. Door het zelf voorstellen van esthetische vormen ontstaat er eveneens een opbouwende werking op diegene die zelf creërend en scheppend denkt