Een nieuwe ecologische cultuur

Ecologie in de huidige tijd

De mens is zich  meer en meer bewust  geworden van de  samenhang  tussen onze manier van produceren en consumeren enerzijds en de milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke energiebronnen, uitsterven van bepaalde diersoorten, klimaatwijzigingen  enz anderzijds. 

Er bestaan op materieel vlak reeds  talrijke initiatieven zoals het  overschakelen van olie als energiebron naar  wind- en zonne-energie, beschermde natuurgebieden enz. 

Hoe zou een nieuwe ecologische cultuur er kunnen uitzien?

Het volstaat echter niet om de natuur te beschermen op materieel vlak, bijvoorbeeld  door enkel ecologisch verantwoorde producten te kopen. Ook onze manier van denken kan nog verder evolueren. Tot nu toe gedroeg de mens zich als heer en meester over de natuur. Gaandeweg verloren we het diepere contact met de natuur .

We zien onszelf veel minder als een deel van de natuur. De natuur wordt uitgebuit, gebruikt, staat meestal ten dienste van de mens  omdat we ons boven de natuur plaatsen. We kunnen echter de natuur ook zien als één  groot geheel, dat niet alleen beschermd kan worden maar ook nog beter kan gedijen door de gerichte  aandacht van de mens.  Vanuit een nieuwe manier van denken ontstaat een intensievere relatie tot de natuur.

 

In de natuur zijn krachten werkzaam, die bijvoorbeeld aan de planten werken. Dit zijn levenskrachten of etherkrachten. Maar ook de mens kan opbouwende  levenskrachten aan de plant en de omgeving  toevoegen. 

 

Wanneer meer verbinding met de natuur ontstaat door bijvoorbeeld gericht de natuur waar te nemen, ontstaat als vanzelf ook meer respect voor het wonder en de schoonheid van de natuur.

Het gaat dus niet zozeer in de eerste plaats om een verandering in gedrag maar om een intensievere relatie tot de natuur te ontwikkelen vanuit een nieuwe manier van denken.