Workshop module B

Module B:

Dit  is een verdiepende module: In het eerste deel van elke sessie gaan we wat dieper in op de begrippen, behandeld in de eerste module. ( Bewustzijn of ziel, etherlichaam of levenslichaam, geestelijk ik.)

We maken ook kennis met nieuwe begrippen zoals “de weg van boven naar onder en omgekeerd”.  

Het tweede deel van de sessie oefenen we en nu vooral op concentratie en meditatie zodat we thuis zelfstandig kunnen mediteren.