IK-KRACHT ONTWIKKELEN

Ik-kracht of zelfkracht; wat bedoelen we daarmee?

Meestal denken we dan aan iemand met een zogenoemde sterke persoonlijkheid, een bepaalde assertiviteit, charisma , een zekere dominantie,...enz. Of is zelfkracht het gevoel, dat we krijgen na de bungeesprong? Zijn het onze gevoelens  " Zo, ben ik nu eenmaal" ? Of is het onze job, positie, prestatie, status,  waarmee we ons vaak  zo gemakkelijk identificeren ? 

We kunnen de ik-kracht nog ruimer bekijken dan het gekende psychologische aspect en het Ik zien als een diepere innerlijke kracht. 

Het is veel meer een scheppend potentieel, dat typisch is voor de diepere, innerlijke geestelijke kern van de mens. Deze geestelijke kern staat in verbinding met de grotere scheppende, vormgevende, kosmische of geestelijke dimensie.Daardoor is ook de mens tot scheppen of vormgeven in staat. 

Vanuit deze visie bedoelen we hier ondermeer met Ik-kracht  dat men  niet zozeer de speelbal is van de emoties of het gemoed. Vanuit die Ik-kracht kan men de vele tegenslagen of moeilijkheden gemakkelijker relativeren. Met het verstand en/of de wil alleen slagen we daar meestal minder of niet in.

Ik-kracht betekent ook dat we in de meeste omstandigheden het overzicht kunnen bewaren. Wanneer we een helder denken ontwikkelen, een denken dat niet zozeer gegrepen wordt door gevoelens,  de wil, door persoonlijke verlangens, kunnen we vanuit dit mentale overzicht gemakkelijker de gepaste beslissingen nemen.

Men ontwikkelt een zelfstandigheid in ruimere betekenis. 

Ik-kracht hangt ook nauw samen met een bepaalde manier van denken namelijk een logisch, concreet, vormgevend en scheppend denken waarbij men eveneens rekening houdt met alle omstandigheden (bv. sociale, wetenschappelijke) de medemens, de eigen doelen. Er kan een denken ontwikkeld worden dat vrijer is van de invloeden van de emoties, angsten en verlangens.

Dit scheppend denken neemt als uitgangspunt een concrete, universele gedachte. (Dit is een gedachte die voor iedere mens geldig is zowel op materieel niveau, bewustzijnsniveau alsook op geestelijk niveau.) Deze gedachte wordt mentaal heel levendig voorgesteld. Daardoor ontstaan vormkrachten of levenskrachten, die regenererend op de mens werken alsook de Ik-kracht versterken.

*  We gaan hier van de visie uit dat de mens meer is dan een lichaam. Hij bezit naast het fysieke lichaam ook een bewustzijn en  een geestelijk of onsterfelijk, transcendent deel. ( Hierover kan je bij Rudolf Steiner en H. Grill lezen ) We kunnen deze visie om te beginnen als een hypothese nemen en van daaruit onderzoekend, denkend te werk gaan en gaandeweg zelf tot ruimere  inzichten en objectieve indrukken komen.