Het vrije mensbeeld

 

 

Wanneer we er, hypothetisch en onderzoekend, vanuit gaan dat de mens  een potentieel bezit kunnen we ons ook voorstellen dat dit potentieel wacht op ontwikkeling. Elke mens bezit dus  een innerlijke wens tot ontwikkeling. Door de vele uiterlijke levensomstandigheden en persoonlijke omstandigheden wordt deze wens niet altijd of onvoldoende gehoord..  

Hoe kunnen we nu ingaan op deze wens tot ontwikkeling?

Daartoe hebben we een doel, een ideaal nodig. Dit stellen we ons heel gedetailleerd en op de verschillende niveau's voor. Bijvoorbeeld we willen in de diepere zin van het woord een vrije mens worden. We stellen ons heel concreet het vrije mensbeeld voor.

Hoe  ziet dit eruit op fysiek vlak?

De mens staat stevig en stabiel op de grond.  Zijn/haar/ hun * rug richt zich heel natuurlijk op. Daardoor kunnen schouders en nek  zich ontspannen. Het hoofd wordt zonder moeite rechtop gedragen. Het hoofd is wakker. De ogen verkrijgen een wakkere blik. De bewegingen zijn rustig, niet te traag maar ook niet te vlug. De bewegingen hebben een natuurlijke sierlijkheid en bevalligheid. De vrije mens spreekt vanuit een voorstelling , die hij  over het gespreksonderwerp gemaakt heeft. Je zou kunnen denken dat hij gewoon heel zorgvuldig zijn woorden kiest maar het gaat nog verder; De juiste woorden komen hem  tegemoet vanuit de voorstelling. ( en niet vanuit een aanspanning in het denken) Zijn woorden zijn vrijlatend en  beschrijvend zodat openheid en verbinding kan ontstaan. 

Zijn fysiek uitzicht, houding, gedrag, manier van spreken zijn  eigenlijk een uiterlijke uitdrukking van een bewustzijnsontwikkelingsproces en een voorstelling van  een concrete, universele gedachte.

Hoe ziet de vrije mens eruit op bewustzijnsvlak? 

De vrije mens bezit een degelijke beslissingskracht. Vastberaden maakt hij een keuze onafhankelijk van de influisteringen van bijvoorbeeld het gemoed. Hij ontwikkelt een diep vertrouwen in morele waarden en in de waarde van objectieve indrukken m.a.w. de gewaarwordingen.

De vrije mens bezit een dynamische levenshouding want hij is doelgericht en steeds gericht op het in relatie treden met de medemens, de natuur, de kosmos. Hij geeft zelf zin aan zijn leven vanuit een bepaald universeel  of hoger doel. Hij is in staat zich los te maken van oude patronen ( in het denken, voelen en willen ) en tegelijk naar iets nieuws toe te gaan. Deze twee bewegingen zijn van elkaar afhankelijk . Hoe beter hij zich kan richten op het doel hoe gemakkelijker hij los komt van het oude. In zijn manier van denken ontwikkelt hij een degelijke voorstellingskracht en concentratie.

Hoe ziet de vrije mens er uit op geestelijk vlak?

Hij zet gaandeweg bepaalde voorgestelde gedachten of inhouden  om in de praktijk, in het dagelijks leven. Hij leeft de idealen, straalt ze vanuit zijn diepere persoonlijkheid uit naar de omgeving omdat hij deze  doelen of idealen eigen gemaakt heeft. ( doordat hij inzicht en gewaarwording ontwikkelt heeft ) 

Dit laatste niveau van vrijheid vraagt een langdurige en volgehouden zielsgeestelijke ontwikkelingsweg. zie: lIteratuur 

 

* Voor de leesbaarheid vermelden we in de verdere tekst alleen hij (of zijn). Dit slaat op de mens en houdt alle mensen in om het even welk gender.