Meditatie deel 5

17 Juni 2023

Meditatie van Heinz Grill

 

Zich vrij maken van sympathie en antipathie

Hoe vrijer enerzijds, en hoe intensiever anderzijds, de ontmoeting met het object vormgegeven wordt, hoe meer het menselijke bewustzijn etherkrachten vrijmaakt.
Deze beide activiteiten, het zich tot een meditatieobject richten alsook het terugnemen van al het  emotionele of projectieve toegrijpen, vormen de basisvereisten voor het  meditatieve ontwikkelingswerk . Ieder, die dit werk verricht, disciplineert zijn emoties, onrustig intellectueel gedrag en overwint bewust de fasen van lust en onlust. Het gewone dagelijks leven stelt een groot aantal  uiterlijke vereisten aan de mens en meestal zijn er slechts enkele momenten van een werkelijk bewust beleven van de relatieverhoudingen waarneembaar. Bij het meditatiewerk wordt de aandacht zo lang  op een bewust gekozen inhoud of een zin , zoals hierboven vermeld, gericht, tot een werkelijk waarneembare duidelijke en vooral objectieve relatie tot deze inhoud of zin ontstaan is.


Een meditatiezin, zoals hierboven vermeld, kan voor veel personen niet direct toegankelijk en begrijpelijk zijn en vele verwachten gemakkelijkere alsook vooral beter verstaanbare zinnen. Welke dimensie is echter werkelijk “gemakkelijk “ in de meditatie? Wanneer iemand bijvoorbeeld mediteert op een voor hem zeer bekend object, dan betekent het niet noodzakelijk, dat hij het werkelijk in zijn diepte en  zijn mogelijke omvang kent. Vaak zijn zelfs de meditatieobjecten, die voor de aspirant al te wel gekend zijn, juist daardoor verleidelijk, daar ze als schijnbaar sympathiek beleefd worden en toch slechts op een oppervlakkige manier waargenomen worden. Bij de bovenvermelde meditatiezin gaat het om een zeer  diepzinnige uitspraak, die normaal gesproken noch met begerende lust noch met antipathieke afwijzing opgevat kan worden. De inhoud is rijk aan inhoud en beschrijft een geestelijke levenswetmatigheid.


Een van de belangrijkste voorwaarden tot succes op de meditatieweg, is dat iedere aspirant zich kan vrijmaken van lust en onlust, sympathie en antipathie, snel resultaat willen   en vertwijfelde gevoelens  en hij solide tot de  waarnemingsactiviteit en concentratie-ontwikkeling overgaat.

Deze capaciteit, zich van zichzelf en zijn gehele intellectualistische en emotionele bewegingen steeds opnieuw vrij te maken, vormt een basisvereiste voor de geordende en duidelijke relatie-opname tot een inhoudelijke tekst. De inhoud zal zich dan in toenemende mate in zijn fijnzinnige en verborgen vreugde in fijne stemmingen openbaren.

Let  er daarom op, dat het voor de meditatie  een basisvereiste is, zich van sympathieën en antipathieën vrij te kunnen maken.

De meditatiezin blijft dezelfde  voor deze week.

‘Hoe vrijer, enerzijds, en hoe intensiever anderzijds, de ontmoeting met het object vormgegeven wordt, hoemeer het menselijke bewustzijn etherkrachten vrijzet.’       (Meditation 195  H. Grill)

 

Aanvullende bronnen:

Swami Sivananda “ Yoga in het dagelijks leven”:

“ Je mag je niet door gevoelens laten beheersen. Je mag ze niet  onbeheerst laten opwellen. Je moet de opkomende gevoelens reinigen en kalmeren, zodat ze langzaam naar boven komen en  zich rustig  uit de oceaan van de geest terugtrekken. Je moet het gevoelsleven onder voortdurende controle houden. Interpreteer zintuiglijke prikkels niet verkeerdelijk als hogere, fijnere gevoelens. Wanneer je niet van opwinding kan leven, voel je je zeer somber. Dit is een grote zwakte. Wie zich een rustig, vredig leven wenst, moet dergelijke  zintuiglijke prikkels uitroeien.”.

 

Vragen en gedachten die ons verder kunnen helpen:

- Voor de meditatie zijn er twee basisvereisten; Welke zijn dit en beschrijf ze.

- Hoe gaan we om met gevoelens, kortom al wat het gemoed ons voorschotelt als  we tot een degelijke meditatie willen komen?

- Wat is het risico bij het mediteren op gekende objecten?

 

Naar meditatie deel 6