Workshop module A en B

Module A:

Deze basis-workshop bestaat uit 4 lessen waarin  je kunt  oefenen in het waarnemen en beschrijven van voorwerpen, natuurverschijnselen, personen enz....... op een nieuwe manier. 

Aan de hand van bewustzijns- of zielsoefeningen ontwikkelen we onze waarnemingscapaciteit en opmerkzaamheid, leren we beschrijven, voorstellen en gewaarwordingen ontwikkelen.

In de laatste sessie beginnen we met de oefeningen van de concentratie en meditatie. 

Het eerste deel van elke sessie bestaat uit een omschrijving van enkele (nieuwe) begrippen. In het tweede deel oefenen we zodat deze begrippen nog duidelijker worden en we ook de vereiste vaardigheden om te mediteren onder de knie krijgen.  

Module B:

Dit  is een verdiepende module: In het eerste deel van elke sessie gaan we wat dieper in op de begrippen, behandeld in de eerste module. ( Bewustzijn of ziel, etherlichaam of levenslichaam, geestelijk ik.)

We maken ook kennis met nieuwe begrippen zoals “de weg van boven naar onder en omgekeerd”.  

Het tweede deel van de sessie oefenen we en nu vooral op concentratie en meditatie zodat we thuis zelfstandig kunnen mediteren.

Waarom bewustzijnsoefeningen doen?

 

Bewustzijnsoefeningen kunnen een grote hulp bieden in het dagelijks leven; om zelf  het eigen leven meer te sturen,  minder afhankelijk te zijn van anderen, hardnekkige gedachtepatronen te overwinnen, zich niet iedere keer opnieuw te laten meeslepen door emoties, onze communicatie en relaties te verbeteren,  meer daadkracht te ontwikkelen, mentaal en fysiek sterker te  worden,  ..

Verder zijn bewustzijnsoefeningen ook noodzakelijk om stappen te kunnen zetten in een  ontwikkelingsproces, dat niet alleen  onszelf persoonlijk ten goede komt maar ook onze omgeving, de cultuur .....Dit ontwikkelingsproces kan tot een zielsgeestelijke ontwikkelingsweg leiden. Voor deze weg zijn concentratie en meditatie onontbeerlijk.

voor meer info zie: Bewustzijnsoefeningen Blog - inleiding