Meditatie deel 8

7 juli 2023

Meditatie 198 van Heinz Grill

 

Bewustwording rond creëren van etherkrachten

 

 

 

 

“Etherkrachten zijn vanuit de mens werkzaam, wanneer klare, inhoudelijke gedachten relatievol en vrij van het begeren en de emoties van het lichaam in beweging gebracht kunnen worden.”

 

Deze zin betekent in alle duidelijkheid en consequentie, dat het individu zelf tot het scheppen van de etherkrachten bekwaam is. In samenhang met deze zin zou er een bewustzijn moeten ontstaan over de vereisten die nodig zijn voor een oefening en daarenboven voor een algemene houding in het menselijk bestaan, opdat deze etherkrachten kunnen gecreëerd worden. Veel mensen zeggen, dat er gedachten zijn die hoge etherkrachten opwekken en gedachten die lage etherkrachten opwekken. Het gevaar van een materialistische opvatting komt bij deze formulering dichterbij, want ze let meestal onvoldoende op het menselijke relatieniveau. Met hoge gedachten zou werkelijk een positief denken bedoeld kunnen worden en met minder hoge gedachten een lagere vorm van denken of zelfs een negatief denken.

 

“Hoe en in welke mate richt het individu zich bij de oefening tot een spirituele inhoud, bekijkt hem op een vrije manier en ontwikkelt vanuit deze spirituele inhoud een zich verruimend en nieuw creërend bewustzijn?” is de beslissende vraag voor het scheppen van etherkrachten. In het algemeen zou het mogelijk zijn, in een eenvoudige context van energieën te spreken, zoals dit vaak in de yoga gebeurt. Een mantra, zegt men, zou een bepaalde energie hebben. Het zou echter beter zijn, wanneer het individu er zich van bewust wordt, dat in een spirituele mantra een verborgen kennis leeft en deze nu met behulp van meditatie en het zoeken naar inzicht tot openbaring wil komen. Pas wanneer dit proces van de activering van het oefenend denken, objectief waarnemen en de toenemende vrije concentratie gebeurt, kan zich uit de mantra de etherkracht ontwikkelen. Een inhoudelijke gedachte die in het onderzoek samen met de mantra in de vrije waarneming genomen wordt, ontwikkelt ten slotte vanuit de mens de beweging, die etherkrachten vrijmaakt. Het verborgen potentieel in de mantra schenkt dan de etherversterking en het is de mens zelf, die dit kan bewerkstelligen.

 

In de meeste hedendaagse antroposofische en ook yoga-verwante studies studierichtingen spreken de mensen over etherkrachten, die bijvoorbeeld door de voeding vrijgemaakt worden, of over energieën, die door een oefening vrijgemaakt kunnen worden. In het algemeen zou het de prana-energie zijn, die door een oefening tot het vrije stromen komt. Begrijpt men echter het etherlichaam en de prana-energie op een materialistische manier, spoedt men zich steeds naar de beste voeding, de beste oefening, het beste natuurlijk geneesmiddel en ook naar plaatsen, die zogenoemde energieplaatsen zijn, dus plaatsen wel voorzien van etherkrachten.(1)  Dit zoeken en het zich fixeren aan de uiterlijke mogelijke energieën, is echter een passieve vorm. Ze komt niet overeen met de meditatie, zoals ze hier bedoeld wordt.

De tot nu toe gegeven meditatiezinnen zijn geheimzinnige zinnen zoals mantra’s en ze moeten door concentratiearbeid eigen gemaakt worden. Toch is het voor het individu belangrijk, dat hij zelf het doel van de inzichtsvorming en de daaruit resulterende meditatie verwerft.

 

"Etherkrachten zijn in de natuur vaak betoverd, ze zijn op het eerste gezicht niet toegankelijk, ze willen echter voor het menselijke gemoed beschikbaar worden. Ze zijn in teksten, in mantra’s, in de mens, in voedingsmiddelen, in architectonische vormen en in de natuur geheimzinnig verankerd. Etherkrachten zijn vanuit de mens werkzaam, wanneer klare, inhoudelijke gedachten relatievol en vrij van het begeren en de emoties van het lichaam in beweging kunnen gebracht worden."

 

Met deze verruimde meditatie moet de komende week begeleid worden. Men neemt zich het doel voor, om diepe inzichten vanuit deze zinnen te verwerven.  (mediation 198 - Heinz Grill)

  1. Het materialisme vindt zijn oorsprong in oefeningen, die eigenlijk spiritueel waren, maar door het menselijke emotionele verlangen in een relatie-loos en egoïstisch gebruik gebracht werden.

  2. De collega Iris Berger heeft over de voorbije meditaties over de olijfboom twee video’s gemaakt, die op het internet bekeken kunnen worden onder https://youtu.be/KilSbepH3V4 en https://youtu.be/iDbcky3I9Zc  zie de 2 Duitstalige video's hieronder.

 

Vragen die ons verder kunnen helpen:

- Beschrijf de passieve manier om etherkrachten op te zoeken en te benutten en de actieve manier om etherkrachten voort te brengen.