Meditatie deel 7

 

 

 

1 juli 2023

Meditatie 197 van Heinz Grill

 

 

 

Hoe kunnen etherkrachten werkzaam worden?

 

Het begrip ethersfeer of in het algemeen etherkracht werd door de antroposofie van Rudolf Steiner relatief wijd in het maatschappelijk leven verspreid. Onderzoekers en leraars van vroeger zoals bijvoorbeeld Paracelsus kenden echter dit begrip door de toenmalig bestaande levendige en intuïtief begrepen natuuromstandigheden. Aristoteles, de filosoof van voor de christelijke jaartelling, kende van nature het etherlichaam en benoemde het met trepticon, met voedingsziel of psyche, waarbij de psyche meer een omvattende kosmische betekenis in de oudere filosofische leringen inneemt. (1)  Paracelsus benoemde het levenslichaam ook met spiritus vitae. (2) Deze fijnstoffelijke etherkrachten mogen echter niet verward worden met etherische oliën, zoals ze in aroma verstuivers gebruikt worden. Ze stellen een fijne levenswereld voor met zelfstandige, van het lichaam onafhankelijke, zonachtige levenskrachten.

 

Voor de komende meditatie is een zeer eenvoudige en voor het praktische onderscheidingsvermogen belangrijke vergelijking geschikt. We hebben het begrip van het zogenoemde positieve denken, dat zo veel aangeeft als een houding in de zin van het optimistisch bekijken van de fenomenen en omstandigheden van het bestaan. Tegenover dit positieve denken kan men een bewust reëel voorstellen en waarnemen plaatsen. Men zou kunnen zeggen: Ik denk er positief over, dat de economische crisis, die tegenwoordig in de wereld bestaat, gunstig verloopt. Of men kan een waarneming ontwikkelen over de economische crisis, hoe ze zich in de verschillende bedrijven, banken, in het staatssysteem en de verschillende landen vertoont, alsook over de tot nu toe bestaande oorzaken en toekomstige, daaruit resulterende werkingen. Ten slotte moet uit deze vergelijkende voostellingsbeelden een oplossingsactieve toekomstvisie gedacht en verder ontwikkeld worden. Deze tweede manier van denken kan niet als positief denken bestempeld worden, maar als voordenken, als constructieve voorstellingsvorming en uiteindelijk als scheppend zijnsprincipe. 

 

Net zoals de mediterende met betrekking tot de olijfboom of tot de zin, zoals hij in de laatste meditatie gegeven werd, een intensieve en bewuste opmerkzaamheid aan de dag moet opbrengen, zo moet in dezelfde zin de beoefenaar er op verschillende levensgebieden aan wennen,  dat hij niet aan oppervlakkige, snel gemaakte oordelen, beoordelingen of emotionele inschattingen gebonden blijft, maar met duidelijke gedachten en voorstellingen tot verschillende belangrijke fenomenen van het leven een relatie ontwikkelt. Hoe moet het wezen van een olijfboom herkend worden, als de beoefenaar geen zorgvuldige relatie tot dit waarnemingsobject tot stand brengt? Of hoe zou hij etherkrachten in de natuur moeten begrijpen, als hij zich niet voldoende met het begrip uiteenzet en zich bijvoorbeeld niet in een vrijlatende en toch intensieve zintuiglijke waarneming tot de objecten van de wereld oefent?

 

Etherkrachten zijn vanuit de mens werkzaam, wanneer klare, inhoudelijke gedachten relatievol en vrij van het begeren en de emoties van het lichaam in beweging gebracht kunnen worden. 

 

Op deze meditatiezin moet de komende week de concentratie en meditatie gericht zijn. Tijdens een dagelijkse oefentijd van tien tot vijftien minuten en een in gedachten cultiveren van deze zin zou de aspirant een onderscheidend gevoel moeten ontwikkelen, welke impulsen en binnenlichamelijke emoties in deze oriëntering niet tot  uiting mogen komen.

De beoefenaar moet het offer brengen om zijn gemoedsgebonden  eigen leven  los te laten. Verzuimt hij dit gedisciplineerd overwinnen van emoties,  snel gemaakte  oordelen, speculatieve beoordelingen en de verlangende begeertestroom, dan kan hij nooit voldoende tot een diepere waarnemings- en relatiesfeer doordringen.   (Meditation 197  H. Grill)

Bronnen :

1.   Zie trepticon op Anthrowiki

2.   Zie etherlichaam op Anthrowiki

 

Vragen die ons verder kunnen helpen:

- Beschrijf het verschil tussen "positief denken" en een voorstellend, scheppend denken.

- Welke bewustzijnsactiviteit vormt de basis van een concrete meditatie?